Badanie eeg ilustracja

Rozpoznanie padaczki

Badanie eeg ilustracja TacyJakJa.pl (TJJ): Czy istnieje jedno badanie diagnostyczne, które może wykluczyć lub potwierdzić padaczkę?

Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb (AGG) :
Takie badanie nie istnieje. Zawsze bierze się pod uwagę całość obrazu: przede wszystkim wywiad od pacjenta i jego rodziny. Wszelkie inne badania, które należy wykonać, takie jak: EEG (elektroencefalogram) , MRI (rezonans magnetyczny) pomagają postawić rozpoznanie. Nie wykluczają padaczki, ale też jej jednoznacznie nie potwierdzają.

TJJ: Jaką zatem wartość ma badanie EEG ?

AGG: Badanie EEG jest badaniem funkcji mózgu. Wykonujemy je w okresie międzynapadowym, wtedy trwa ok. 20 minut. U osób, które mają dużo napadów, można przedłużyć rejestrację, wtedy jest większa szansa, że uchwycimy napad padaczkowy. Oceniamy zapis czynności kory mózgu – czy jest prawidłowy, czy nie. Jeśli nie, to jakie są nieprawidłowości ? Czy to są pojedyncze zmiany, zlokalizowane w jakimś miejscu, czy uogólnione. ? Stosujemy rutynową aktywację, żeby „skłonić” korę mózgu do pokazania ewentualnych nieprawidłowości. Dlatego świecimy światełkiem o zmiennej częstotliwości w oczy, czy też polecamy głębokie oddychanie. Pewne typy napadów ujawniają się właśnie podczas tych działań. Czasami konieczna jest deprywacja (pozbawienie) snu. Każdy pacjent chory na padaczkę wie, że po nieprzespanej nocy jest bardzo duże ryzyko, że wystąpi napad padaczkowy. Wykonujemy tez badanie we śnie. Wtedy na tle fal charakterystycznych dla poszczególnych faz snu mogą ujawnić się nieprawidłowości.

TJJ: Wspominała Pani Doktor, że niezwykle pomocny dla lekarza jest dokładny opis napadu przez osobę, która napad widziała. Na co przypadkowy obserwator powinien zwrócić uwagę?

AGG:Przypadkowy obserwator powinien przede wszystkim pomóc choremu. Chronić głowę przed urazem, w żadnym wypadku nie starać sie wkładać niczego do ust, zapewnić dopływ świeżego powietrza. Idealnie byłoby, gdyby zaobserwował na czym polega napad. Ważny jest bardzo początek, np. co się działo z chorym zanim upadł, czy miał grymas na twarzy, czy może zwrócił gałki oczne w którąś stronę. Dużo informacji daje lekarzowi opis twarzy pacjenta podczas napadu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na źrenice, czy są rozszerzone, czy wystąpił oczopląs.

TJJ: Napady padaczkowe u dzieci objawiają się inaczej niż padaczka osoby dorosłej. Mogą przypominać skłony, bujanie, ruchy potakiwania, zapatrzenie się. Na co mają zwracać uwagę rodzice, aby jak najlepiej opisać lekarzowi zachowanie dziecka?

AGG:Na dziwne zachowania dziecka, które się powtarzają. Stereotypowość jest bardzo charakterystyczna dla padaczki, ale oczywiście nie tylko. Istotne jest także, czy dziecko podczas incydentów reaguje na zadawane pytania, spełnia polecenia. W ten sposób oceniamy ewentualne zaburzenia świadomości. Jeśli niepokojące incydenty występują podczas snu, wtedy istotną informacją jest czy powtarzają sie codziennie, czy jest ich wiele podczas jednej nocy, w jakiej części nocy występują (po zaśnięciu, tuż po przebudzeniu). Należy też zwrócić uwagę na bodziec, który wyzwala wystąpienie incydentu napadowego, jeśli taki naturalnie jest, np. charakterystyczny dźwięk, ostre światło.

TJJ: Bardzo dziękujemy za rozmowę