Zaburzenia lękowe u dzieci z padaczką

212_sU dzieci chorych na padaczkę często występują różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Najczęściej są to fobie (często dwa typy np. fobia społeczna i fobia przed pozostaniem samemu), ale także napady paniki czy rodzaj lęku połączonego z niepokojem ruchowym. Jak wynika z coraz większej ilości badań, lęk ten nie jest tylko emocjonalną reakcją na życie z ciągłą niepewnością czy napad wystąpi. Wydaje się, że zaburzenia lękowe związane są z inną budową mózgu, m.in. zmniejszeniem masy kory przedczołowej . Takie zmiany zaobserwowano zarówno u dzieci z padaczką, jak i bez tej choroby tzw. „zdrowych”, które cierpiały na zaburzenia lękowe.

Dla małych pacjentów z epilepsją oznacza to, że równolegle do leczenia przeciwpadaczkowego powinna być prowadzona u nich psychoterapia nerwicy lękowej. Może ona pomóc dzieciom wypracować inne schematy reakcji emocjonalnych , a być może i odbudować w plastycznym przecież mózgu brakującą masę kory przedczołowej. Wiele padaczek dziecięcych mija z wiekiem, a nieleczona nerwica lękowa z dzieciństwa zwiększa ryzyko rozwoju depresji w wieku dorosłym.

Na podst.
Medscape Medical News from the 30th International Epilepsy Congress (IEC) „Anxiety in Epilepsy Linked to Volumetric Brain Changes”

Dodaj komentarz