Operacyjne leczenie padaczki

Leczenie operacyjne padaczki kiedyś stosowane było w ostateczności, u pacjentów z lekooporną padaczką, u których leczenie farmakologiczne nie przynosiło pożądanych efektów. Wraz z rozwojem diagnostyki obrazowej i neurochirurgii liczba pacjentów kwalifikowanych do operacyjnego leczenia padaczki stale rośnie. Poza pacjentami z padaczką lekooporną, do zabiegów operacyjnych kwalifikuje się chorych z napadami częściowymi prostymi, ze ściśle określonymi ogniskami padaczkowymi i chorych z padaczką związaną z obecnością w mózgu wszelkich guzów, blizn, naczyniaków.

W diagnostyce przedoperacyjnej stosuje się następujące metody:

 • badanie elektroencefalograficzne EEG
 • rezonans magnetyczny MRI
 • tomografia komputerowa CT
 • magnetoencefalografia MEG
 • pozytronowa emisyjna tomografia PET
 • tomografia emisyjna pojedynczego fotonu SPECT
 • badanie somatosensorycznych potencjałów SSPW
 • badanie neuropsychologiczne

Jako operacyjną metodę diagnostyczną stosuje się elektrokortykografię ECoG

Metody te pozwalają na wykrycie i precyzyjne umiejscowienie obszarów mózgu odpowiedzialnych za napady padaczkowe – padaczkowej sieci neuronalnej – jednocześnie rozważyć możliwość operacyjnego usunięcia chorej tkanki mózgowej bez spowodowania ubytków neurologicznych.

Wśród operacyjnych metod neurochirurgicznego leczenia padaczki wymienia się:

 • resekcje skroniowe w obrębie półkuli niedominującej (lobektomia skroniowa najczęściej stosowany zabieg operacyjny)
 • resekcje części płatów czołowych
 • resekcje fragmentów płatów ciemieniowych i potylicznych (rzadziej)
 • usunięcie całej jednej półkuli – hemisferektomia wykonywany tylko w przypadku uszkodzenia całej lub prawie całej półkuli
 • lezjonektomia – usunięcie zmiany strukturalnej powodującej napady padaczkowe, naczyniaki, guzy, glejaki

Metody paliatywne chirurgicznego leczenia padaczki mają na celu zahamowanie rozprzestrzenianie się wyładowań elektrycznych na inne obszary mózgu. Stosuje się tu:

 • przecięcie spoidła wielkiego (połączenia obu półkul) – kallozotomia, wykonywana u osób, u których nie można wykonać resekcji a napady są ciężkie.
 • stymulacja nerwu błędnego:
 • liczne nacięcia kory mózgowej.

Neurochirurgiczne leczenie padaczki jest skuteczne u 55-70% chorych poddanych operacji. Resekcje są jednak metodami ostatecznymi i ich skutki są – w odróżnieniu od metod paliatywnych – nieodwracalne. Noszą ze sobą spore ryzyko powikłań w postaci niedowładów, ubytków w polu widzenia, zaburzeń jakości widzenia, zaburzeń mowy, ubytków pamięci, zakażeń. Zawsze zatem należy wyważyć ryzyko zabiegu z potencjalną korzyścią dla pacjenta. Operacje neurochirurgiczne są bardzo kosztownymi operacjami, szacuje się, że w Polsce wykonuje się ich około 50 rocznie.

 

Na podst.
Epilepsy Surgery. Diana L Kraemer. Medscape Reference Updated May 2011
Imaging in the Surgical Treatment of Epilepsy. John S. Duncan.
Nat Rev Neurol. 2010;6(10):537-550.
Chirurgiczne metody leczenia padaczki, B.Kaczorowska, M. Pawełczyk, M.Przybyła © Aktualn Neurol 2012, 12 (3), p. 159–163

Dodaj komentarz