Epilepsja składanka

Rodzaje napadów nowa klasyfikacja

Od 1981 roku International League Against Epilepsy (ILAE) przedstawia i weryfikuje kolejne klasyfikacje napadów padaczkowych. Coraz lepsze techniki badania mózgu i rozumienie istoty napadów padaczkowych wymagają coraz to bardziej precyzyjnego definiowania pojęcia padaczki, napadu padaczkowego i stanu padaczkowego.

Pierwsze korekty w klasyfikacji napadów padaczkowych wprowadzono już 1989 roku, a kolejne w 1997, 2001, 2006 i 2010. Budząc niejednokrotnie wątpliwości i dyskusje zainteresowanego środowiska.

Ostatnia klasyfikacja napadów padaczkowych, z 2010 roku wyodrębniała trzy podstawowe grupy ze względu na ich początek:

 • Napady uogólnione
  • napady toniczno-kloniczne
  • napady nieświadomości
   • typowe
   • nietypowe
   • ze szczególnymi cechami
    • miokloniczne napady nieświadomości
    • mioklonie powiek
  • napady kloniczne
  • napady toniczne
  • napady atoniczne
  • napady miokloniczne
   • miokloniczne
   • miokloniczne atoniczne
   • miokloniczne toniczne
 • Napady ogniskowe
  • napady ogniskowe bez zaburzenia przytomności lub świadomości
  • napady ogniskowe z zaburzeniem przytomności lub świadomości
  • napady ogniskowe przechodzące w obustronny napad drgawkowy
 • Napady o nieznanym początku
  • napady zgięciowe

W 2016 roku Międzynarodowa Liga przeciwpadaczkowa (ILAE) proponuje i poddaje pod dyskusję kolejną wersję klasyfikacji napadów padaczkowych. Pozostając przy podziale ze względu na początek napadów padaczkowych na napady ogniskowe, uogólnione i o nieznanym początku  wyróżnia napady z objawami ruchowymi i  stopniem świadomości.

 • Napady ogniskowe (focal seizures)
  • z objawami ruchowymi (motor)
   • toniczne (tonic)
   • atoniczne (atonic)
   • miokloniczne (myoclonic)
   • kloniczne (clonic)
   • napady zgięciowe (epileptic spasms)
   • hypermotor
  • bez objawów ruchowych (non-motor)
   • z objawami sensorycznymi
   • z objawami poznawczymi
   • emocjonalnymi
   • autonomicznymi

Napady ogniskowe mogą być:

 • ze świadomością (aware)
 • z zaburzeniami świadomości (impared awareness)
 • brakiem świadomości (unknown awareness)

Napady ogniskowe mogą przejść w  obustronny napad drgawkowy

 • Napady uogólnione (generalized seizures)
  • z objawami ruchowymi
   • toniczno-kloniczne
   • toniczne
   • atoniczne
   • miokloniczne
   • miokloniczno-atoniczne
   • kloniczne
   • kloniczno-toniczno-kloniczne
   • napady zgięciowe
  • napady nieświadomości
   • typowe
   • nietypowe
   • miokloniczne
   • mioklonie powiek (eyelid myoclonia)
 • Napady o nieznanym początku (unknown onset)
  • z objawami motorycznymi
   • toniczne
   • atoniczne
   • toniczno-kloniczne
   • napady zgięciowe
  • bez objawów motorycznych

Napady o nieznanym początku mogą być:

 • ze świadomością (aware)
 • z zaburzeniami świadomości (impared awareness)
 • brakiem świadomości (unknown awareness)

W zależności od istoty napadu padaczkowego i posiadanych informacji lekarz może klasyfikować napad padaczkowy na różnym poziomie szczegółowości.

Jednocześnie ze zmianami w klasyfikacji napadów padaczkowych następują zmiany w powszechnie stosowanej klasyfikacji chorób ICD10. Stosowana w tej chwili klasyfikacja weszła do użycia w 1992 roku i wymaga już przedefiniowania. W szczególności zmiany będą dotyczyć chorób psychicznych – schizofrenii i chorób afektywnych. W odniesieniu do padaczki klasyfikacja ICD11 powinna wyjść na przeciw postulatom Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej i dostosować klasyfikację chorób do propozycji ILAE. Oba systemy odzwierciadlają współczesny pogląd na przyczyny padaczki, patofizjologię napadów padaczkowych. Nowa klasyfikacja ICD11 miała zostać wprowadzona w 2017 roku. W tej chwili mówi się raczej o 2018 roku.

Źródła:
Definition and Classification, http://www.ilae.org
http://www.ilae.org/visitors/centre/Definition_Class.cfm
Revising the ICD-10 codes for epilepsy and seizures, Donna C. Bergen Epilepsia, 53(Suppl. 2):3–5, 2012
mp.pl

Dodaj komentarz