Bezpieczne leki dla kobiet w ciąży

Jeszcze do niedawna kobietom chorym na padaczkę w ogóle odradzano zachodzenie w ciąże i skutecznie odmawiana im radości macierzyństwa. Leki stosowane w leczeniu padaczki miały wiele działań niepożądanych, niebezpiecznych dla rozwijającego się płodu.

W ostatnich 15 latach w leczeniu padaczki zrobiono ogromny postęp, opracowano i wprowadzono do powszechnego stosowania nową generacje leków, o znaczenie mniejszych działania ubocznych, leków które zapobiegają napadom padaczkowym a jednocześnie nie są niebezpieczne dla płodu i mogą być stosowane również przez kobiety w ciąży.

Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że najczęściej stosowanymi preparatami przeciwpadaczkowymi wśród kobiet w ciąży w USA, w monoterapii jest lamotrygina (42%) i lewetyracetam (keppra) u 37,7% kobiet. Podobnie w przypadku terapii łączonych te dwie substancje stanowią podstawę leczenia.

Wszystkie dotychczasowe badania wykazują duże bezpieczeństwo stosowania tych preparatów dla dziecka w okresie płodowym.

Wcześniej, po serii alarmujących badań nad wpływem leków zawierających kwas walproinowy na deformację płodu Amerykańskie Stowarzyszenie Epileptologiczne od 2009 roku wydało rekomendacje o niestosowaniu kwasu walproinowego u ciężarnych. Z drugiej jednak strony w sierpniu 2016 roku Francją wstrząsnęła wiadomość, że w latach 2007-2014, a więc w okresie gdy ryzyko związane z zażywaniem preparatów kwasu walproinowego u kobiet w ciąży było już znane i udowodnione, lekarze dalej przypisywali je ciężarnym. Szacuje się  że w tych latach we Francji przyjmowało je 10000 kobiet i około 450 dzieci urodziło się z tego powodu z deformacjami.

Pogodzenie macierzyństwa z przewlekłą chorobą i koniecznością przyjmowania leków jest zawsze problemem, z którym przyszli rodzice muszą się zmierzyć wraz z lekarzami prowadzącymi i ciąże i leczenie podstawowej choroby. Rozważyć zgodnie z najnowszymi wynikami badań i światowymi doniesieniami wszystkie za i przeciw stosowanej terapii i ewentualna zmianę leczenia. Najważniejsza jest świadomość o potencjalnym zagrożeniu i o możliwościach jego przeciwdziałaniu – do deformacji płodu pod wpływem leków dochodzi w pierwszym okresie ciąży, kobiety chore na padaczkę, tak jak i te przyjmujące n.p. leki modyfikujące przebieg choroby w chorobach autoimmunoligicznych czy chore na nowotwór muszą przede wszystkim ciąże planować i wraz ze swoim lekarzem najpierw zdecydować o bezpiecznym leczeniu choroby podstawowej i ewentualnej zmianie leków na te niezagrażające ciąży.

Źródło Lamotrigine, Levetiracetam Top AEDs in Pregnancy, www.medscape.com/viewarticle/873107#vp_2

 

Dodaj komentarz