Sepsa zwiększa ryzyko padaczki

Naukowcy z Bostonu, opracowując ogromną ilość badań kohortowych zauważyli, że przebyta sepsa znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na padaczkę w ciągu kilku lat po zakażeniu.

Sepsa, inaczej zwana posocznicą to bardzo niebezpieczny dla życia pacjenta zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS – Systemic Inflamatory Response Syndrome) wywołany zakażeniem. Do sepsy dochodzi najczęściej na oddziałach intensywnej terapii po wielonarządowych operacjach, u osób osłabionych, starszych. Na sepsę w warunkach pozaszpitalnych chorują najczęściej dzieci i młodzież, nierzadko ma ona dramatyczny przebieg.

Weryfikując dane prawie 850 tysięcy osób chorych na sepsę zauważono, że w ciągu ośmiu lat aż 6,67% z nich zachorowało na padaczkę. W ogólnej populacji zapadalność na padaczkę wynosi około 1,3%. Przebyta sepsa zwiększała również ryzyko stanu padaczkowego – czyli najpoważniejszej formy napadu padaczkowego.

Dane zbierano od 2005 do 2013 roku w trzech stanach USA, średni wiek pacjentów wynosił 69 lat.

Sepsa nierzadko powoduje powikłania neurologiczne, wśród których najczęstszymi są udar mózgu, encefalopatia septyczna, choroby nerwowo-mięśniowe –  polineuropatia stanu krytycznego czy miopatia stanu krytycznego. szacuje się, że powikłania neurologiczne występują u 50-100% chorych a ich ciężkość jest wprost proporcjonalna do ciężkości przebiegu posocznicy.

Wymienione następstwa zwiększają krótkoterminowe ryzyko napadów drgawkowych związanych z zakażeniem ogólnoustrojowym. Opisywane wyniki bostońskich naukowców pokazują, że w dłuższym czasie ryzyko napadu padaczkowego też jest wyższe.

Żródło:
Sepsis Linked to Long-Term Risk for Seizures, www.medscape.com/viewarticle/879007#vp_1

Neurologiczne powikłania w przebiegu sepsy, www.czytelniamedyczna.pl/315,neurologiczne-powiklania-w-przebiegu-sepsy.html