Marihuana w CZD

Centrum Zdrowia Dziecka uruchomi badanie kliniczne oceniające skuteczność leczenia preparatami zawierającymi medyczną marihuanę.

W ten sposób Szpital chce umożliwić kontynuację leczenia dzieciom, których leczenie rozpoczął dr Bachański. W ostatnich dniach CZD zawiesiło eksperymentalne podawanie preparatów marihuany dzieciom z powodu braków w dokumentacji medycznej i braku zgody Komisji Bioetycznej. Szpital tłumaczy, że doktor Bachański nie dopełnił formalności, nie uzupełnił dokumentacji i nie wystąpił o zgodę do Komisji, mimo to otrzymywał zgodę na import docelowy marihuany.

Na wieść o wstrzymaniu terapii rozpętała się burza w mediach, zrozpaczeni rodzice i organizacje pacjenckie wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie.

Zarówno Szpital CZD jak i wiceminister zdrowia obiecują, że wszystkie dzieci objęte eksperymentalnym leczeniem przez dra Bachańskiego będą przyjęte w poradni w pierwszym tygodniu sierpnia, ustalony zostanie ich faktyczny stan zdrowia, stosowane dawki leku i ewentualna klasyfikacja do eksperymentalnej terapii marihuaną w ramach badania klinicznego.

Nie wiadomo, czy w badaniu klinicznym będzie brał udział dr Bachański. CZD wystąpiło do Okręgowej Komisji Lekarskiej z wnioskiem o zbadanie nieprawidłowości w prowadzeniu terapii przez doktora. Sposród dziewięciorga jego pacjentów siedmiu podawano preparaty marihuany.

CZD nie może narażać swoich małych pajentów na jakiekolwiek niebezpieczeństwo związane z niezachowaniem procedur leczenia, w szczególności kwalifikowania do terapii eksperymentalnej czy badań klinicznych. Mamy nadzieję, że sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku dni z korzyścią dla dzieci.

Marihuana w leczeniu padaczki u dzieci już w Polsce

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie już dziewięcioro dzieci objęto programem leczenia padaczki opornej na leki medyczną marihuaną. Jak informują lekarze, pierwsze wyniki są obiecujące – liczba napadów spadła nawet o 90 proc.

Pierwszym pacjentem doktora Marka Bachańskiego, neurologa z Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” był 5-letni Maks, który miewał nawet do 200-300 napadów padaczki dziennie.

Pod koniec września ubiegłego roku chłopca zaczęto leczyć medyczną marihuaną, a liczba napadów spadła o ok. 90 proc.

Podobne efekty leczeniu uzyskano i u pozostałych małych pacjentów. Jednocześnie objawy niepożądane leczenia ograniczają się do senności, zmęczenia i problemów z apetytem

Marihuana jest w Polsce nielegalna a jej posiadanie i stosowanie karane, lekarze musieli zatem wystąpić o zgodą do ministerstwa zdrowia na import docelowy i sprowadzenie leku z zagranicy dla konkretnego pacjenta. Ostatecznie lek zakupiono w aptece w Holandii. Procedurę tę krytykują liczni eksperci, jako zbyt skomplikowaną i uciążliwą dla chorych. Coraz częściej mówi się o konieczności zalegalizowania medycznej marihuany dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.

Na dyskusję o marihuanie  w leczeniu padaczki zaprasza forum Marihuana w padaczce

Źródło PAP