Leki przeciwpadaczkowe – ryzyko poronienia

Na łamach czasopisma Neurology uczeni z międzynarodowej grupy badawczej, wykorzystując dane z programu EURAP – międzynarodowego rejestru kobiet w ciąży, chorych na padaczkę – opublikowali wyniki analiz związku pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi a ryzykiem poronień.

Analizie poddano wyniki danych ponad 7000 kobiet leczonych monoterapią – (lamotryginą (n=1910), karbamazepina (n=1713), kwasem walproinowym (n=1171), okskarbazepiną (n=262), fenobarbitalem (n=260) i levetiracetamem (n=324))  i politerapią (n=1415). 632 przypadki ciąży zakończyły się samoistnym poronieniem. Badacze zauważyli, że w przypadku monoterapii ryzyko poronień jest podobne w przypadku wszystkich leków (8,2%, CI 95% 7,5%-8,9%) ale rośnie w przypadku politerapii (12,1%, CI 95% 10,5%-13,9%).  Ryzyko względne poronień w przypadku politerapii wobec monoterapii wynosił RR=1,38.

Jednocześnie zaobserwowali wzrost ryzyka poronień w przypadkach wad wrodzonych któregoś z rodziców (RR=1,92), zaawansowanego wieku matki (RR=1,06), wcześniejszych zgonów wewnątrzmacicznych (RR=1,09).

W ogólnym społeczeństwie szacuje się, że poronienia występują u około 15-20% ciężarnych kobiet. Liczba ta jest trudna do określenia, gdyż większość poronień następuje zanim kobieta zorientuje się, że jest w ciąży.

Szczegółowe omówienie leków przeciwpadaczkowych stosowanych w czasie ciąży i ich potencjalnego wpływu na płód we wcześniejszym artykule.

Źródło:
Neurology. 2015 Aug 18;85(7):580-8. doi: 10.1212/WNL.0000000000001840. Epub 2015 Jul 17.
Antiepileptic drugs and intrauterine death: A prospective observational study from EURAP.

Dodaj komentarz