Padaczka, padaczka u dzieci, epilepsja

27_b

Padaczka odruchowa

U około 5% dzieci napad padaczkowy może być wywołany poprzez bodźce zapachowe i smakowe. Mogą to być napady uogólnione lub częściowe. Mogą pojawiać się na początku, w trakcie lub na końcu posiłku. Trwają od...

88_s

Muzyka fal mózgowych – wysłuchać napad padaczkowy

Po trzech latach doświadczeń w październiku 2013 roku, urządzenie nazwane roboczo „stetoskopem do osłuchiwania mózgu” zostało oficjalnie przedstawione przez konstruktorów: profesor a muzyki Chris Chafe oraz profesora epileptologii dr Josefa Parvizi ze Stanford University....

212_s

Zaburzenia lękowe u dzieci z padaczką

U dzieci chorych na padaczkę często występują różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Najczęściej są to fobie (często dwa typy np. fobia społeczna i fobia przed pozostaniem samemu), ale także napady paniki czy rodzaj lęku połączonego...