Kategoria: Problemy chorych na padaczkę

0

Psy asystujące chorym na padaczkę

Na ulicach spotykamy coraz częściej osoby niewidome lub niedosłyszące, którym towarzyszą psy. Udało się zmusić ustawodawców do zmian przepisów, umożliwiając wchodzenie z psem przewodnikiem do sklepów, restauracji czy urzędów.  Okazuje się jednak, że specjalnie...

Mam padaczę i pracuję 0

Mam padaczkę i pracuję

Jak pokazują dane kliniczne, 70% osób chorych na padaczkę odpowiada pozytywnie na leczenie farmakologiczne i nie ma napadów padaczkowych. Osoby te mogą w znakomitej większości przypadków kontynuować naukę i normalnie pracować w swoim zawodzie,...

znieczulenie do operacji

Znieczulenie do operacji a padaczka

 Padaczka nie jest przeciwwskazaniem do żadnego rodzaju znieczulenia. Przed operacją W przeddzień planowanego zabiegu operacyjnego anestezjolog odbywa tzw. wizytę przedoperacyjną i zbiera wywiad z pacjentem. Pyta o rodzaje i częstość napadów, przyjmowane leki i...

sen

Padaczka a sen

 Związek pomiędzy snem a padaczką jest znany od ponad wieku – dłuższe niewyspanie bywa przyczyną nasilenia napadów padaczkowych, wiadomo także, ze napady drgawkowe i niektóre leki przeciwpadaczkowe wpływają negatywnie na ciągłość i jakość snu....