Kategoria: Przyczyny padaczki

Napady padaczkowe a warunki pogodowe 0

Czy pogoda wpływa na napady padaczkowe?

Wielu pacjentów zauważa związek pomiędzy częstością napadów padaczkowych a warunkami atmosferycznymi. Część pacjentów gorzej znosi upał, część chłód, większość skarży się przede wszystkim na gwałtowne i nasilone zmiany pogodowe – w ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze...

0

Sepsa zwiększa ryzyko padaczki

Naukowcy z Bostonu, opracowując ogromną ilość badań kohortowych zauważyli, że przebyta sepsa znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na padaczkę w ciągu kilku lat po zakażeniu. Sepsa, inaczej zwana posocznicą to bardzo niebezpieczny dla życia pacjenta...

0

Padaczka idiopatyczna

Padaczka idiopatyczna – czyli pierwotna – to padaczka, w której nie możemy określić przyczyn ataków epileptycznych. Jeśli mamy do czynienia z napadami uogólnionymi, mówimy o padaczce idiopatycznej uogólnionej (ang. idiopathic generalised epilepsy IGE). Wyróżnia...

0

Padaczka od alkoholu?

Zespół objawów popularnie nazywany padaczką alkoholową jest zespołem napadów drgawkowych zbliżonych do napadów uogólnionych (grand mal). Spowodowany jest zespołem abstynencyjnym u osób uzależnionych od alkoholu. Napady drgawkowe nie są spowodowane zaburzeniami biochemicznymi mózgu, ale...

0

Padaczka o podłożu autoimmunologicznym?

Większość przypadków padaczki ma nadal nieznane przyczyny. Z pewnością u podstaw choroby leżą pewne zaburzenia molekularne, które być może kiedyś poznamy. W ostatnich badaniach udowodniono na przykład, że niektóre napady padaczkowe mogą pojawiać się...

Padaczka po udarze mózgu 0

Padaczka po udarze mózgu

Udar mózgu to zaburzenie krążenia mózgowego, które powoduje przejściowe lub trwałe ubytki neurologiczne. Krwotoczny udar mózgu to wylew krwi z pękniętego naczynia ( po pęknięciu tętniaka, w wyniku przełomu nadciśnieniowego). Udar niedokrwienny to zatkanie...

Uraz głowy

Padaczka pourazowa

 Padaczka pourazowa rozpoznawana jest w przypadku wystąpienia co najmniej dwu napadów padaczkowych, po upływie co najmniej tygodnia od urazu głowy u osoby, która wcześniej nie miała napadu padaczkowego i ma wykluczone inne przyczyny drgawek...