Category: Padaczka u dzieci

212_s

Zaburzenia lękowe u dzieci z padaczką

U dzieci chorych na padaczkę często występują różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Najczęściej są to fobie (często dwa typy np. fobia społeczna i fobia przed pozostaniem samemu), ale także napady paniki czy rodzaj lęku połączonego...

209_s

Padaczkowe napady atoniczne

Napady atoniczne, zaliczane do napadów uogólnionych, polegają na nagłej, bardzo krótkiej utracie napięcia mięśniowego – chory nagle wiotczeje, upuszcza przedmioty trzymane w rękach i upada „jak podcięty”. Zanik napięcia mięśniowego trwa kilka sekund –...

56_s

Łagodne padaczki dziecięce

Padaczki wieku dziecięcego mają bardzo różnorodne objawy i mogą z wiekiem zmieniać swój charakter, przechodząc z jednej formy napadów w inną (czytaj Padaczki u dzieci ). Poza ciężkimi zespołami padaczkowymi, gdzie napady są jednym...

zok654_1

Rozpoznanie padaczki

TacyJakJa.pl (TJJ): Czy istnieje jedno badanie diagnostyczne, które może wykluczyć lub potwierdzić padaczkę? Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb (AGG) : Takie badanie nie istnieje. Zawsze bierze się pod uwagę całość obrazu: przede wszystkim wywiad...