Padaczka odruchowa

Padaczka odruchowa to typ padaczki, w której napad padaczkowy wywoływany jest przez bodźce:

  • wzrokowe
  • słuchowe
  • somatyczno – czuciowe
  • smakowo – węchowe

Najczęstszą odmianą padaczki odruchowej jest padaczka fotogenna, wywoływana bodźcami wzrokowymi – migającym, jaskrawym światłem, telewizją, światłami dyskotekowymi czy odbijającym się światłem słonecznym. Napady wywołane bodźcami wzrokowymi mają najczęściej charakter napadów nieświadomości czy toniczno-kloniczne.

Z kolei bodźce słuchowe wywołują padaczkę audiogenną, najczęściej w postaci napadów nieświadomości czy napadów częściowych. Napad padaczkowy wywołać może pisk, szczekanie, dźwięk dzwonka czy przejeżdżającej karetki.

U około 5% dzieci napad padaczkowy może być wywołany poprzez bodźce zapachowe i smakowe. Mogą to być napady uogólnione lub częściowe. Mogą pojawiać się na początku, w trakcie lub na końcu posiłku. Trwają od kilku sekund do kilku minut.

Często towarzyszą im ruchy tułowia i opadanie głowy. W zapisie EEG występują zmiany zlokalizowane w okolicy skroniowej środkowej i ciemieniowej oraz skroniowo-potylicznej. Zaobserwowano, że napad padaczkowy może być wywołany pokarmem, który ma właściwości alergenne lub zawiera substancje słodzącą – aspartam.

Na podst. Michalina Respondekźródło: Leuenberger-Karczmarczuk M., Sidor K., Horwat A., Padaczki odruchowe u dzieci, Nowa pediatria 2001Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Dodaj komentarz