Padaczka pourazowa

Uraz głowy Padaczka pourazowa rozpoznawana jest w przypadku wystąpienia co najmniej dwu napadów padaczkowych, po upływie co najmniej tygodnia od urazu głowy u osoby, która wcześniej nie miała napadu padaczkowego i ma wykluczone inne przyczyny drgawek ( zaburzenia elektrolitowe, jonowe, metaboliczne, niedotlenienie, poalkoholowe delirium).

Napady, które mogą wystąpić bezpośrednio po urazie, nazywane pourazowymi napadami drgawek, są wynikiem bezpośredniego uszkodzenia mózgu i nie są związane z późniejszym wystąpieniem lub nie padaczki pourazowej, która jest stanem przewlekłym.

Nie wiadomo które urazy głowy mogą predysponować do wystąpienia padaczki – z pewnością większe ryzyko powstania ogniska padaczkowego niosą ze sobą urazy drążące w głąb czaszki, z rozległym obszarem krwawienia.

80-90% przypadków pourazowej padaczki jest rozpoznawane w 2 lata po urazie głowy. Im dłuższy okres bez napadów, tym mniejsze ryzyko wystąpienia padaczki. W jednym z badań naukowych podsumowano ryzyko wystąpienia padaczki pourazowej w ciągu 30 lat po urazie głowy, na 2,1% dla łagodnego urazu głowy, 4,2% dla umiarkowanie ciężkiego urazu głowy i 16,7% dla ciężkiego urazu głowy (ciężkość urazu głowy jest ściśle zdefiniowana w medycynie). Ryzyko wystąpienia padaczki po urazie u dzieci jest mniejsze (ok.10% dzieci po urazie głowy) niż u dorosłych (16-20%). Jednak uraz głowy u młodego człowieka jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju padaczki w wieku późniejszym.

Padaczka pourazowa może ujawnić się zarówno w krótkim okresie po urazie, jak i po wielu miesiącach, a nawet latach. Podawanie leków przeciwpadaczkowych w celu profilaktyki padaczki pourazowej nie zmniejsza ryzyka wystąpienia napadów.

Rozpoznanie padaczki pourazowej jest najpewniejsze, kiedy lekarz może bezpośrednio zaobserwować napad padaczkowy oraz posiada udokumentowane informacje na temat urazu. Elektroencefalografia (EEG) oraz rezonans magnetyczny (MRI) są dodatkowymi badaniami diagnostycznymi, jednakże często nie wykazującymi odchyleń od normy

Leczenie padaczki pourazowej opiera się na zarówno na leczeniu farmakologicznym , jak i chirurgicznym usunięciu ogniska padaczkowego, które powstało w wyniku urazu (jeśli jest ono ściśle określone i operacyjne).

Przeczytaj też: Wysokie ryzyko padaczki przez 10 lat po urazie głowy

Na podst. Pagni CA, Zenga F. „Posttraumatic epilepsy with special emphasis on prophylaxis and prevention”. Acta Neurochirurgica (2005)93: 27–34.

Może Ci się również spodoba